Czym zajmuje się Inwestor Zastępczy?

1. Opracowanie i analiza projektu budowlanego

  • Wykorzystując wiedzę praktyczną eliminuję błędy projektantów przed rozpoczęciem budowy.
  • Zgłaszam projektantowi wszelkie zastrzeżenia do projektu i dokonuję z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
  • Przedstawiam Zamawiającemu realne koszty budowy domu zgodnie z projektem, rynkowymi cenami materiałów i robocizny (wtedy Zamawiający oceni, czy zmieści się w budżecie)
  • Zaproponuję zmiany w projekcie zmniejszające znacząco koszty zastosowanych materiałów jak i upraszczających samą robociznę (np. skomplikowany element w projekcie zwiększa znacząco koszt robocizny)

2. Osobiście nadzoruję prace ekip budowlanych, jestem obecny na budowie.

3. Przeprowadzam kontrole jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.

4. Prowadzę narady robocze z udziałem Zamawiającego (na budowie, mailowo, przez Messenger lub WhatsApp)

5. Sprawdzam i odbieram roboty budowlane, uczestniczę w próbach i odbiorach technicznych instalacji.

6. Potwierdzam faktycznie wykonane roboty budowlane oraz pilnuję usunięcia ewentualnych błędów.

7. Nadzoruję zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów wymaganych przez prawo budowlane.

8. Załatwiam wszystkie, wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia i uzyskuję ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

Co jeśli nie mam wybranych własnych firm do budowy, ale chcę uczestniczyć w negocjacjach i ich wyborze?

Właśnie dlatego przygotowałem ofertę Doradczą połączoną z Inwestorem Zastępczym, żeby klient uczestniczył w pełnym procesie negocjacji z firmami(pełna transparentność otrzymywanych ofert i dobór najbardziej korzystnej propozycji dla Ciebie)

Oferta dla klienta bardziej zaangażowanego który może poświęcić więcej swojego czasu na budowę.


Ile to będzie mnie kosztować?

Koszt mojego pełnego doradztwa na każdym etapie oraz funkcji Inwestora Zastępczego wyliczany jest z sumowania wszystkich ofert przedstawionych przez podwykonawców.

Możemy podzielić naszą współpracę na trzy etapy SSO(stan surowy otwarty), SZ(stan zamknięty) oraz SD(stan deweloperski + prace zewnętrzne takie jak kostka, odwodnienia lub ogrodzenie)

W zależności od zakresu jest to kwota od 4% do 8% netto wartości budowy domu.

Jeśli koszt budowy Twojego domu do stanu deweloperskiego wyniesie 1 milion to moja praca będzie cię kosztować od 40 do 80 tys złotych netto.

Przeprowadzamy podczas budowy certyfikowane badania przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne takie jak:

Badanie geologiczne, badanie zagęszczenia gruntu, próby ciśnieniowe w układzie C.O. i C.W.U., świadectwa energetyczne oraz pomiary elektryczne.
Klient dostaje komplet badań wraz z dokumentacją, zdjęciami instalacji oraz zaworów w kotłowni i ich dokładnym opisem do czego służą żeby zawsze miał te informacje pod ręką w trakcie użytkowania domu.

Zawsze chętnie zapraszam na moje ukończone budowy, umawiam nowych klientów na rozmowę z właścicielami ukończonych realizacji, aby mogli osobiście porozmawiać i upewnić się na jakim wysokim poziomie była i jest nasza współpraca oraz wykonywane usługi.

Czego nie robię?

  1. Nie podejmuje się wykańczania wnętrza domów własnymi ekipami
  2. Inwestor powinien posiadać już działkę

W jakim obszarze świadczę swoje usługi?

Jako Inwestor Zastępczy świadczę usługi do 50 km od Grodziska Mazowieckiego, jestem prawie codziennie na budowie więc będąc osobą ambitną i dokładną w tym co robię dalej nie dojadę.


Masz pytanie?

Porozmawiajmy


Scroll to Top